Lenka krejčová

LEKTORKA MINDFULNESS

Jsem lektorka mindfulness a facilitátorka emoční první pomoci metodou EmotionAid. Mezi témata, na která se zaměřuji, patří nalézání zdrojů podpory, rozpoznávání potřeb, uvolňování napětí z těla, rozvoj soucitu se sebou a sebepřijetí. Při tvorbě svých kurzů a obsahů meditací čerpám z toho, co mě samotné nejvíce pomáhá. Jedná se především o mindfulness, focusing, somatické prožívání a gestalt terapii.

Kladu důraz na bezpečí a trauma-senzitivní přístup v mindfulness. Vedla jsem kurzy a workshopy mindfulness pro rodiče s dětmi, pro seniory, učitele, sociální pracovníky či skauty. Dlouhodobě jsem se věnovala primární prevenci rizikového chování na školách s využitím mindfulness. V současnosti pořádám pravidelné večerní on-line meditace a kurzy v Praze na Toulcově dvoře.

Téma workshopu: Emoční první pomoc "EmotionAid"

Na workshopu se seznámíte s metodou emoční první pomoci EmotionAid. Jedná se o pět kroků, které pomáhají regulovat nervovou soustavu, vybít stresovou energii z těla a propojit se se zdroji podpory. Vychází z přístupu pro práci s traumatem Somatic Experiencing a z poznatků neurověd.