Jan burian

LEKTOR MINDFULNESS a TERAPEUT

Vedu kurzy Mindfulness a nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů. Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. Žiji se svou ženou a synem v Praze.

Téma workshopu: Nenásilná komunikace a všímavost

Základem Nenásilné komunikace je záměr jasně si uvědomovat, co je důležité pro mne a pro druhé. Díky tomu se zvýší šanci, že společně najdeme způsob, jak zohlednit potřeby všech zúčastněných (win-win). Na tomto setkání si vyzkoušíte, jak díky všímavosti lépe a do větší hloubky nejen porozumět, ale i procítit, co je pro Vás v životě to opravdu nejdůležitější.

Téma workshopu: Všímavá procházka

Uprostřed přírody můžeme naplno otevřít nejen své smysly, ale i své srdce, najít hravost dítěte a ten nejhlubší smysl života.